Индустриални застрахователни брокери

Злополука и заболяване

Застраховащ:

Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.

Застрахован:

Физически дееспособни лица и юридически лица. Застраховаката може да бъде индивидуална или групова. С индивидуални застраховки се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 69 години.

Застрахователно покритие:

Смърт вследствие злополука;

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Допълнителни (избираеми) рискове са:

- временна загуба на работоспособност вследствие злополука;

-      медицински разноски вследствие злополука;

-      репатриране вследствие злополука;

-      спасителни разноски;

-      трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;

-      временна загуба на работоспособност вследствие общо заболяване;

-      медицински разноски вследствие акутно заболяване;

-      репатриране вследствие акутно заболяване;

-      дневни пари за болничен престой.

 

Застрахователна сума

Застрахователната сума е в лева или чуждестранна валута и се договаря между Застрахователя и Застраховащия, но по рискове.