Индустриални застрахователни брокери

Застраховки срещу злополуки

Застраховките срещу злополука включват рискове като временна и постоянна нетрудоспособност, разходи за болнично и доболнично лечение, както и други разходи, възникнали в резултат на настъпилата злополука. Злополуките могат да бъдат сключени индивидуално или за група от хора. Злополуката е внезапно настъпило застрахователно събитие, настъпило при ежедневно извършвана трудова дейност, при пътуване в МПС, при практикуване на конкретна професия и т.н.
Почти всички застраховки „Злополука“ изключват от покритие следните рискове:
 
 • Хронични заболявания и техните рецидиви;
 • Психични заболявания или депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или заболяване;
 • лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни, както и лечение на алкохолизъм и наркомания;
 • Разходи за ваксиниране; разходи за имунизация;
 • Разходи за протези и коригиращи устройства или оборудване, очила/лещи;
 • Слънчев и топлинен удар, освен ако не е договорено друго;
 • Злополука, настъпила в резултат на употреба на наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества и други подобни, употреба на алкохол или алкохолно натравяне, включително причинени вследствие алкохолно въздействие
 • СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, половопредавани заболявания;
 • Лечение на стерилитет, включително изкуствено оплождане;
 • Бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бремеността;
 • Зъболечение, освен ако не е договорено;
 • Козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии, освен ако е наложена от
 • нараняване и/или обезобразяване вследствие на покрита по тези условия злополука;
 • За изследвания, диагностика и лечение, които не са по лекарски предписания, а по желание на Застрахования;
 • За събития, умишлено причинени от Застрахования;
 • Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;
 • Сбиване, умишлено самонараняване или излагане на опасност, освен в случаите на самоотбрана, спасяване на
 • човешки живот или имущество;
 • Война, агресия, революция, въстание, преврат, военни и терористични действия, освен ако не са обект на допълнително договаряне;
 • Радиация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, освен ако не са обект на допълнително договаряне.