Индустриални застрахователни брокери

Отговорност на изделието

Обект на застраховката

 
са продуктите предназначени за пазара – вътрешен и външен. Чрез застраховката „Отговорност за изделието” се защитават интересите на потребителите.
 

Субекти на застраховката са физически и юридически лица, а именно :

  • Производителите на продукти, които прилагат или доставят продукция или услуги на националния или световния пазар;
  • Търговски организации, вносители или износители на продукти (търговци на едро или дребно) и доставчици на кредит на търговците.
  • Застраховката има за цел възмездяване на застрахования за отговорността му по закон за щети и повреди нанесени на трети лица, произтичащи от продадени или доставени дефектни продукти. Застрахователят не възмездява щети за самият продукт, а причинените щети на трети лица или на тяхното имущество от дадения продукт.