Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на отговорности

Застраховането на отговорности покрива широк кръг от обекти и отговорности. Чрез застраховка „Гражданска отговорност“ се обхващат всички непозволени увреждания и последиците, настъпили от техните действия. Застраховането на отговорности обикновено е предназначено за определен кръг от лица, професии, например:

Отговорност на юридически лица

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Професионална отговорност в проектирането и строителството

Професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Професионална отговорност на адвокати