Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на състезателни коне, коне за разплод и любителска езда

Обект на застраховане:

Състезателни коне, коне за разплод, подрастващи коне, учебни коне, коне за любителска езда. Обичайна застрахователя определя изисквания за паспортизация и регистрация на животните, както и максимална възраст при някои от тях.

 

Застрахователни покрития:

  • Смърт и убиване по непредпазливост вследствие на:
-              Пожар;
-              Природни бедствия / буря, ураган, наводнение, проливен дъжд, градушка, удар от мълния, свличане и срутване на земни пластове;
-              Злополука – антракс, сап и бяс;
-              Заразни заболявания;
  • Смърт в следствие на:
-              Заразни заболявания – допълнителни заболявания, различни от горепосочените и потвърдени лабораторно от ветеринар;
-              Колики
-              Пътнотранспортни произшествия при транспортиране на коне със специализиран транспорт;
  • Убиване по необходимост вследствие на:
-              ветеринарно – санитарни мерки за борба със заразни болести ;
-              Скъсване на хранопровода, усложнения след раждане
  • Временна загуба на възможност за участие в състезания;
  • Травми
  • Постоянна загуба на възможност за участие в състезание
Застрахователна сума се договаря между застраховател и застрахован.