Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на риби и зарибителен материал

Обект на застраховане

Рибите и зарибителния матерал, отглеждани в съответствие с ветеринарно медицинските изисквания, във водоемите за интензивно рибовъдство. За да бъде сключен застрахователен договор, е необходимо рибите и зарибителните материали да са здрави и в добро състояние. Освен това трябва да бъдат осигурени всички условия за гледане, лечение и системна проилактика.

 

Застрахователно покритие

Застрахователят включва застраховка за смърт причинена от:
  • Болест:  хеморалична септицемия (червенка) при шарана,. Заболяването трябва да бъде потвърдено от ветеринарен отган.
  • Природни бедствия: буря, ураган, наводнение, проливен дъжд и градушка.

Изключени рискове

Не се носи отговорност за:
  • Земетресение, военни действия, граждански размирици;
  • Допусната груба небрежност при отглеждане;
  • Неспазване на ветеринарни и други изисквания.
 

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя на базата на планираното количество за добив за текущата година, за която е създадена съответната технологична обосновка и разчетна себестойност за получаване на килограм риба и зарибителен материал.