Индустриални застрахователни брокери

Селскостопанско застраховане

Селскостопанското застраховане включва:

·         застраховане на селскостопански животни;

·         застраховане на състезателни коне, коне за разплод и любителска езда;

·         застраховане на кошери с пчели;

·         застраховане на риби и зарибителен материал;

·         застраховане на селскостопанска продукция;

·         застраховане на земеделски култури

Има множество видове земеделски култури, за всяка от които има специфични условия.