Индустриални застрахователни брокери

Имущестствена застраховка при условие на първи риск

Същност на застраховката: Тази застраховка покрива щети  по недвижимо и движимо имущество собственост на застрахования и/или наето такова. Този застрахователен продукт има една важна особеност: Първата реализирана щета (ако има такава) се заплаща на 100% или застрахования получава пълно обезщетение. При всяка следваща щета обезщетението се изплаща на база: първоначално договорената застрахователната сума минус вече платеното обезщетение до изчерпване на цялата сума. Това правило важи и за друг вид застраховки, например „Автокаско“. Обикновено цената на този продукт е доста по-ниска от цената на която и да е друга застраховка на домашно имущество именно заради тази уговорка – изплащане на обезщетение по изчерпване на договорен лимит. Обичайно застраховката предлага лимитирани покрития, предварително определени от застрахователя, от които застрахования избира комбинация, например:
 

Покрити рискове

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Недвижимо имущество

50 000 лв.

40 000 лв.

30 000 лв.

Движимо имущество

5000 лв.

3000 лв.

1500 лв.

Кражба

2000 лв.

1000 лв.

500 лв.

Обща гражданска отговорност

1000 лв.

500 лв.

100 лв.

Премия по застраховката

ххх,00 лв.

 ххх,00 лв.

ххх,00 лв.

               
Покрити рискове: Част от покритите рискове по този застрахователен продукт могат да бъдат посочените в таблицата. Някои дружества предлагат такива застрахователни продукти, които предвиждат всички възможни покрития по стандартната застраховка за домашно имущество, но с уговорката за описания по-горе начин на обезщетение.
Важно:
Този продукт е подходящ само в определени случаи, например, при условие, че имуществото е наето, а наемателя, съгласно сключения договор със собственика е задължен да покрива щети по имуществото и/или в други специфични случаи. Основно предимство на този продукт е обстоятелството, че обичано е доста по нискобюджетен и достъпен. Разбира се не трябва да се пренебрегват специфичните условия на обезщетяване и внимателно да бъдат преценени приоритетите при застраховане.