Индустриални застрахователни брокери

Автоасистанс

Застраховката осигурява денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж на територията на цялата страна, с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, но може да се сключи и с валидност на територията на държавите, за които е сключена застраховката "Зелена карта".

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят заплаща:
Разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила;
Разходите за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
Разходите свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт;
Разходите за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
Разходите за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
Разходи за хотел.