Индустриални застрахователни брокери

Автомобилно застраховане

Автомобилното застраховане включва следните видове застрахователни продукти:
  • Автокаско
  • Автоасистанс
  • Гражданска отговорност на МПС
Тези застрахователни продукти са свързани с предоставяне на различни застрахователни покрития, свързани с моторни превозни средства.