Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на индустриални обекти

Застраховането на индустриални обекти обединява като понятие всички имущества, промишлени или не, които надвишават определена стойност. Обичайно застрахователите приемат 500 000 валутни единици, като граница над която имуществото подлежащо на застраховане придобива по-големи мащаби. Обикновено предмет на застраховане са недвижими имущества, например:

  • застраховане на сгради и производствени помещения;

  • застраховане на производствени съоръжения;

  • застраховане на цял производствен процес;

  • застраховане на цели жилищни кооперации и др .

Застраховането на машини в някои случаи може да бъде покрит риск по други застрахователни продукти, например застраховане на машини и съоръжения, застраховане на електронно оборудване и т.н.

Обичайна практика е да се изготвят индивидуални условия за застраховане, след набиране на изчерпателна и пълна информация от страна на застрахователя за обекта на застраховане.

В повечето случаи такива обекти подлежат на презастраховане, по-големи рискове се поемат директно от международни застрахователни и презастрахователни дружества.