Индустриални застрахователни брокери

Продукти

Застрахователните продукти са изключително разнообразни. В световен мащаб съществуват хиляди. Част от тях се предлагат на българския пазар, адаптирани за българското законодателство. Друга част обаче все още не могат да бъдат предложени тук.
Най-общо застрахователните продукти могат да се разделят на такива, които са предназначени за физически и за юридически лица. Това е пряко свързано с размера на предоставяните лимити и разнообразието от покрития.
Вторият показател за разграничаване на видовете застраховки е това дали покритието се отнася до живота и здравето на застрахования или до имуществен интерес. Така се очертава разграничението между личното и общо застраховане.
Може да се приеме, че застрахователните продукти са видовете застраховки. В този раздел ще намелите голяма част от тях, като ще можете да разгледате най-общо описанието на всяка застраховка, покритите рискове, обект на застраховане и т .н.