Индустриални застрахователни брокери

ЗК Уника АД

УНИКА България

 

Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Груп Австрия, носител на повече от 150 години традиция и опит в застраховането.

Общозастрахователното дружество "УНИКА" АД е учредено през 1992 г. като частна компания под името "Витоша", а животозастрахователаната компания "УНИКА Живот" АД е основана през 1993 г. под името "Витоша Живот".

УНИКА стартира бизнеса си в България през 2005 година като акционер със значително дялово участие в застрахователните дружества "Витоша" и "Витоша Живот". През март 2007 бяха официално променени и имената на двете български компании, съответно на ЗК "УНИКА" АД и ЗК "УНИКА Живот" АД.

За последните три години УНИКА България е сред най-динамично развиващите се застрахователни компании на българския пазар. За 2011 г. общата годишна сума на брутните премии на ЗК "УНИКА" АД и ЗК "УНИКА Живот" АД надхвърли 105 млн. лева, което съответства на 12,4% ръст на годишна база и 6,5% комбиниран пазарен дял.

Централният офис на компаниите се намира в София. Продажбите и обслужването на клиенти се осъществяват чрез добре развита мрежа от собствени офиси, ексклузивни партньори, брокери и агенти в цялата страна.