Индустриални застрахователни брокери

ЗК "Лев Инс" АД

ИСТОРИЯ

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.
 

АКТИВНА СИГУРНОСТ

Ние обезщетяваме навреме и в точния размер нашите клиенти за претърпените от тях щети. При сключване на застраховка, ние работим заедно с клиента за предотвратяване на щетите и намаляване на риска от тяхното настъпване. Превенцията и сигурността са в интерес и на клиента, и на компанията. Те са в основата на стратегическото партньорство и активното застраховане.

Екипът на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага разработването на застрахователни продукти и определянето на оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа нашите специалисти ползват изследванията и анализите на международно признати експерти в областта на сигурността.

Нашата цел е да изградим партньорски и приятелски отношения с клиентите, основани на взаимното уважение и изгодното и за двете страни сътрудничество. С това се стремим да повишим качеството на живот и социалното благополучие на нашите клиенти.