Индустриални застрахователни брокери

"ЗД Евроинс" АД

История

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България").

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД "Алианц България" отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.  През същата година, на 16.07.1998г.,  дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейнос.

Чрез мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялята страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти. 

Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 030 000 /осемнадесет милиона и тридесет хиляди/ лева. 

Алианц България Холдинг се състои от седем дружества и предлага услуги в застрахователния, осигурителен и банков сектор. Дружествата са: ЗПАД Алианц България, ПОД Алианц България, ТБ Алианц България, ЗАД Енергия, Алианц Лизинг & Сървисиз, Алианц България Живот и България НЕТ.