Индустриални застрахователни брокери

Застрахователна компания - ОЛИМПИК - клон България" КЧТ

Застрахователна Компания "Олимпик"

Изминавайки през трудни етапи на развитие и поемайки предизвикателствата на свободния пазар, при стриктното спазване изискванията на европейското законодателство, компанията се утвърди на вътрешния застрахователен пазар и предприе стъпки към разширяване на дейността си извън пределите на острова.
Застрахователна компания Олимпик е учредена през 1995 г., като акционерно дружество, съгласно глава 113 на Търговския закон на Република Кипър.
 

Мисия и Визия

Мисията на Застрахователна компания Олимпик се съдържа в нейното мото «Европейско качество, коректност и сигурност». Именно това възнамерява да предложи на българския застрахователен пазар Олимпик.
Застрахователи, финансисти, инженери и лекари обединяват своите усилия за управление на застрахователните процеси по съвременни европейски стандарти. За качеството на предлаганите услуги дружеството гарантира с прецизно подбран екип от професионалисти с богат опит в застрахователната теория и практика. Прилагайки нови, разнообразни застрахователни продукти и модерни технологии в областта на застраховането ние постигаме бързина, качество и коректност в отношенията. Залагайки на утвърденото, като добри практики, което се предлага на българския пазар, компанията осигурява най-доброто качество и висока сигурност за застрахованите, по отношение тяхното здраве, финансови и материални ценности.