Индустриални застрахователни брокери

ЗАД "Алианц България"

Алианц България 

Застрахователно акционерно дружество

Развитие 

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България"). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар. 

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД "Алианц България" отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане. 

Чрез мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти. 

Бруто премиен приход 

 

 

 

Бруто премиен приход

Пазарен дял

 

 

2000

59 037 000 лв.

17.23%

 

 

2001

69 496 000 лв.

17.78%

 

 

2002

84 584 058 лв.

18.12%

 

 

2003

94 238 085 лв.

15.93%

 

 

2004

111 791 026 лв.

15.25%

 

 

2005

132 737 208 лв.

14.44%

 

 

2006

140 884 891 лв.

13.29%

 

 

2007

149 183 447 лв.

11.76%

 

 

Уставен капитал 

Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 030 000 /осемнадесет милиона и тридесет хиляди/ лева. 

Основен акционер 

"Алианц България Холдинг" АД 

Система на управление 

ЗАД "Алианц България" е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет 

Надзорен съвет 

Атанас Табов – Председател 

Максим Сираков - Зам. председател 

Елена Христова 

Управителен съвет 

Пламен Ялъмов – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет 

Орлин Пенев – Изпълнителен директор и Зам. председател на Управителния съвет 

Теменуга Ненова – Зам. председател на Управителния съвет 

Атанас Юруков – Изпълнителен директор 

Милен Драгневски – Изпълнителен директор 

Лица, представляващи дружеството 

Пламен Ялъмов - Изпълнителен директор 

Атанас Юруков - Изпълнителен директор 

Милен Драгневски - Изпълнителен директор 

Орлин Пенев – Изпълнителен директор 

№ и дата на лиценза за извършване на застрахователна дейност 

16/16.07.1998 година