Индустриални застрахователни брокери

„ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД

ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, „ДЗИ-Здравно осигуряване” АД

ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна. 
Традиционнио ДЗИ е със стабилни позиции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Част от богатия застрахователен портфейл е и «ДЗИ - Здравно осигуряване» АД, специализирано в доброволното здравно осигуряване. 
В стратегията на ДЗИ за Общо- и Животозастраховане се отделя специално внимание на клиентите на дребно. Компанията разработва и предлага пълна гама застрахователни продукти, адаптирани към нуждите на всеки клиент.

От 2007 г. насам силната марка, синоним на „Застраховане” на българския пазар, получава подкрепа и на международно ниво, след като става част от белгийската банково-застрахователна група КВС. 
Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е първият банков застраховател в България с добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти, както и на продукти по управление на активи.


Застрахователните продукти на ДЗИ се предлагат на територията на цялата страна, благодарение на отличното териториално покритие, осигурено от 26 Главни агенции, 27 агенции и 63 офиса. 

СОБСТВЕНА ДИСТРИБУЦИОННА МРЕЖА НА ДЗИ

Част от КВС груп

Белгийската група KBC реагира бързо на приемането на България в Европейския съюз  на 1 януари 2007 г. и се превърна в първия белгийски инвеститор в българския финансов сектор. След придобиването на ДЗИ, в края на същата тази година КВС стана мажоритарен акционер в СИБАНК, с което се поставя началото на най-голямата диверсифицарана група в сектора на финансовите услуги в България.

КВС груп
Собственикът на ДЗИ - KBC Group е една от най-големите белгийски компании и една от най-влиятелните финансови групи в цяла Европа, с близо 54 000 служители и над 12 милиона клиенти. Страните от Централна и Източна Европа са мащабен и перспективен пазар за KBC Group, чрез предлагането на широка гама от банкови и застрахователни услуги.
ДЗИ и СИБАНК са  компаниите, чрез които KBC Group е представена и оперира на българския финансов пазар в двата основни сегмента: банкови и застрахователни услуги.