Индустриални застрахователни брокери

Застрахователни дружества

"Индустриални застрахователни брокери" EООД има сключени договори за застрахователно посредничество с петнадесет утвърдени български и международни застрахователни дружества.
Изградили сме стабилни партньорски отношения, които непрекъснато се развиват.
Репутацията, с която се ползваме пред всяко от тези дружества е на един стабилен, коректен и бързо развиващ се партньор.
 
 

ЗАД „Армеец” АД

адрес: гр.София, ул.”Стефан Караджа”№2, e-mail: office@armeec.bg

тел.: +359 2 811 91 00; факс: 02/ 811 91 03

Мобилни групи: 0887/ 922 444, 02/ 81 90 800, 02/ 81 90 900

ЗАД „Алианц България” АД

адрес: гр.София, бул.”Княз Дондуков” №59

Тел.: +359 0700 919, 02/ 930 25 57; факс: 02/ 986 08 10

ЗАД „Булстрад” АД

адрес: гр.София, пл.”Позитано”№5

тел.: +359 2 985 66 10; факс: 02/ 985 61 03

Мобилни групи: 0700 14 000, 0700 12 000; 02/ 9 11 31

ЗД „Бул Инс” АД

адрес: гр.София, бул.”Витоша” №17, e-mail: headoffice@bulins.com

тел.: +359 2 935 98 88, 02/ 935 98 70; факс: 02/ 980 49 92

Мобилна група: 0800 16 668

„ДЗИ – Общо застраховане” АД

адрес: гр.София, ул.”Георги Бенковски”№3, e-mail: office@dzi.bg

тел.: +359 2 981 57 99, факс: 02 980 19 21

Пътна помощ: 146

ЗД”Евроинс” АД

адрес: гр.София, бул.”Христофор Колумб”№43, e-mail: office@euroins.bg

тел.: +359 2 965 15 25, факс: 02/ 965 15 26

ЗК „Лев инс” АД

адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” № 41, e-mail: info@lev-ins.com

Тел.: +359 0800 16 333, 02/ 952 12 25, 02/952 33 23, факс: 02/ 952 24 81

Мобилна група: 0800 15 333

 „Общинска застрахователна компания” АД

Адрес: гр.София, ул.”Св.София” №7, ет.5, e-mail: headoffice@ozk.bg

Тел.: +359 2 981 31 22 в.106, факс: 02 981 43 51

 „Дженерали застраховане” АД

Адрес: гр.София, бул.”Княз Ал.Дондуков” №68, e-mail: information@generali.bg

Тел.: +359 0800 12 712, 02/ 926 71 11; факс:02/ 926 71 12

Мобилна група: 02/ 926 72 22

 "ХДИ” ЗАД

Адрес: гр.София, ул.”Г.С.Раковски” №99, ет.12, e-mail: insurance@hdi.bg

Тел.: +359 0700 166 10, 02/ 930 90 50; факс: 02/ 987 91 67

 „Кю Би и Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София”

Адрес: гр.София, ул.”Бачо Киро” №26-28-30, office@qbe-sofia.bg

Тел.: +359 2 930 19 19, факс: 02 930 19 20

ЗК ”Уника” АД

Адрес: гр.София, ул.”Юнак” №11-13, info@uniqa.bg

Тел.: +359 0700 111 50, 02 915 63 33, факс: 02 915 63 00

Пътна помощ 0886 21 70 12