Индустриални застрахователни брокери

Партньори

Както всяко организация, така и ние работим други дружества, с които си партнираме в осигуряването на качествени услуги за нашите клиенти.
Това се налага, когато не можем да бъдем напълно запознати със спецификите на различните дейности, които подлежат на застраховане. Тогава в защита на интересите на нашите клиенти, ние ползваме услугите на нашите партньори - експерти в различни области.
Така съумяваме да гарантираме както своите, така и интересите на всички наши клиенти.