Индустриални застрахователни брокери

Цели и философия

Корпоративно застраховане

Колективната цел на нашия екип е да предложи качествено нов начин за работа с корпоративни клиенти, който да гарантира:

  • Максимална защита на техните интереси;
  • Да възпитава отговорност и от тяхна страна, както към притежаваните от тях имущества, така и към трети лица;
  • Обезпечаване на инвестициите в бъдеще посредством някои застрахователни продукти;

 

Сътрудничеството

Ние работим за подобряване сътрудничеството между бизнеса и застрахователите посредници, тъй като вярваме, че:

  • Можем да докажем на нашите клиенти, че застраховането е по-скоро полза, отколкото задължение и може да бъде един от най-добрите партньори в бизнеса;
  • Могат да бъдат въведени единни стандарти, които да допринасят за повишаване степента на доверие у потребителите
  • Обединяването на усилията на всички на пазара на застраховането ще доведе до разрешаване на поставяните с години бариери между застрахователи и застраховани.

 

Въвеждане на стандарти за качество

Работа за повишаване на стандартите в областта на застраховането, в резултат на което потребителите да получават по-качествени услугите.