Индустриални застрахователни брокери

Екип

„Индустриални застрахователни брокери” EООД извършва своята дейност със сътрудничеството на вещи лица, частни фирми и други организации, които работят във всички области на промишлеността.
Съвместно с тези експерти, провеждаме обучения, с цел всеки наш консултант да бъде запознат със спецификите на бизнеса и/или услугите, които са предмет на застраховане.
В този смисъл нашия екип непрекъснато работи за повишаване на своята квалификация, като обогатява познанията си необходими за извършване на професионално консултиране.
Всички наши служители преминават през специално обучение, което гарантира необходимото ниво за последващо надграждане и усъвършенстване.
Стремежа за подобряване на предоставяните от нас услуги е наша основна цел, за постигането на която всички ние работим ежедневно.