Индустриални застрахователни брокери

За Нас

„Индустриални застрахователни брокери” ЕООД е основано през 2011 г. с идея да спомогне за разгръщането на пазарните възможности на български застрахователни дружества в областта на застраховането на индустриални рискове. До момента дружеството работи само на националния пазар. Притежаваме лиценз за извършване на застрахователна дейността № 412/3Б от  Комисията по финансов надзор. Имаме представителство в столицата.

 
Дружеството има сключени договори с почти всички застрахователни дружества в страната: ЗАД „Алианц България” АД; ЗК ”Уника” АД; ЗАД „Булстрад” АД; „ДЗИ – Общо застраховане” АД; ЗД „Бул Инс” АД; ЗАД „Армеец” АД; „Дженерали застраховане” АД; ЗД”Евроинс” АД; ЗК „Лев инс” АД; „Общинска застрахователна компания” АД; ЗК „Олимпик – клон България”
 
Фокус на дейността ни са корпоративното застраховане, фирмено застраховане и всички нови подходи за прецизиране на риска и респективно облекчавани на разходите при застраховане.
 
Фирмата се основава с цел да предостави най-доброто в застраховането на индустриални обекти, посредством корпоративни условия за застраховане, които обхващат и комплекс от услуги - запазена марка за дружеството.
 
В тази връзка, от 2011г. до момента работим по собствен проект за изграждане на система целяща оптимизиране на процеса по застраховане на индустриални обекти. Ние прилагаме една качествено различна стратегия, която според нас е правилния подход в работата с нашите клиенти.
 
Дружеството работи за реализирането на нови подходи за работа в областта на застрахователното посредничество. През 2014 г. стартира работа по разработване на система, която дава акцент на ликвидацията на щети при застраховане - една значима част от задълженията на всеки посредник. 
 
Наша цел е да бъдем разблични в добрия смисъл на думата и да предложим различен подход при обслужване.
 
Считаме, че качеството на услугите, които предлагат голяма част от брокерите и агентите в страната не съответства не само на стандарти, но и доста често на законовите изисквания. Всеки потребител на застрахователни услуги има права, за които доста често не е информиран или е дезинформиран.
 
Нашата политика е и ще бъде да дадем максималното от себе си в тази насока.