Индустриални застрахователни брокери

Застраховане по телефона

"Застраховка по телефона" - какво означава това?
 
Преди сключване на каквато и да е застраховка, всеки клиент попълва въпросник, който представлява неразделна част от застрахователния договор. Неговата роля е да бъде предоставена информация на застрахователя за рисковете, които поема чрез сключването на застрахователния договор.
 
Ние предлагаме на своите клиенти да подадат нужната ни информация по телефона.
По този начин даваме възможност на някои наши клиенти, които доста пътуват и нямат нужното време и удобства да сключат образно казано своята застраховка.
 
Попълването на въпросника заедно с наш консултант има и още едно предимство - клиенти получава ясна представа какви са точно зададените въпроси, тъй като в момента на попълването на данните, ние даваме разяснения. Доста често клиентите или не попълват коректно или изцяло не могат  да отговорят на някои въпроси във формулярите точно поради обстоятелството, че не разбират терминологията.
 
Клиента получава своят застрахователен договор, предложение за застраховане и всички съпътстващи документи. След тяхното одобрение подписване и подпечатване застраховката става валидна.
Разбира се тази услуга не би могла да се предложи при по-специфични рискове, но за сключване на една застраховка Гражданска отговорност, автокаско или домашно имущество е истинско облекчение.