Индустриални застрахователни брокери

Корпоративни оферти за застраховане

Корпоративното застраховане е наш приоритет. Смятаме, че колективната отговорност носи множество позитиви, поради тази причина се стремим да предлагаме този начи на застраховане на своите клиенти.
 
Оферта за Корпоративно застраховане ни се изготвя по-трудно от индивидуалната оферта, но при всички положения е по-изгодна за всеки застрахован.
 
Съществуват множество дефиниции за „Корпоративното застраховане”, но няма приета единна такава. Общото между всички тълкувания е определянето на този вид застраховане като по-мащабно.
 
Нашето разбиране за корпоративно застраховане включва следните компоненти:
 • Висока обща застрахователна сума;
 • Обединяването на материален интерес на голям брой хора – групово застраховане;
 • Висок  финансов риск при реализиране на застрахователен случай;
 • Предимно фирмено застраховане (обект на застраховане са имуществата на юридически лица);
 • Множество застраховани покрития в един застрахователен договор;
 
Корпоративни застраховки например са:
 • застраховането на  индустриални обекти (сгради, машини, заводи, цели производства, стоково – материални запаси и др.);
 • Групови застраховането срещу злополуки и заболяване на персонала на фирми с голям брой служители;
 • Групови застраховки „Живот” в полза на работещи лица
 
Корпоративното застраховане има множество позитиви, като например:
 • Значително намаляване на тарифите за застраховане и общата застрахователна премия;
 • Добър социален стимул за персонала;
 • Повишаване степента на доверие у партньорски организации;
 • Гарантиране на сигурността и финансовите интереси на организациите в дългосрочен план;
 • Индивидуални условия по застрахователните договори, свързани с покрития и обслужване.