Индустриални застрахователни брокери

Застраховане

Основен предмет на дейност за нас е посредническата ни дейност при застраховане.
Предлагаме консултации по общо и животозастраховане и се стараем да сме възможно най-полезни за нашите клиент при избора на застрахователна компания.
Това, което можем да предложим в областта на застраховането е:
  • Информиран избор - нашия екип приема за свое задължение да изясни ясно и точно правата на всеки клиент, приети по закон, тъй като считаме, че това е начина да спечелим доверието на своите клиенти.

  • Ясни условия по застрахователни договори - ние работим с повече от 10 застрахователни дружества и имаме за цел да предложим най-изгодните като покритие и цени застрахователни продукти. Поради тази причина в раздел ПОЛЕЗНО ще намерите голяма част от Общите условия по застрахователни продукти, които обичайно дори нямате възможност да прочетете преди да се застраховате. В раздел ПОЛЕЗНО ще намерите подробна информация, която препоръчваме на всеки потребител на застрахователни услуги да обърне внимание, без значение кой посредник ползвате (нас или някой колега). Важно е да сте информирани, за да вземете правилно решение. 

  • Застрахователни консултации на място - най-ценния ресурс на всеки човек в наши дни е времето. Поради тази причина ние предлагаме на нашите клиенти да спестим тяхното време и да предложим своите услуги в удобно време и място за тях.

  • Отдаваме необходимото значение на ликвидацията на щети, като за наши и външни за дружеството клиенти предлагаме отново своите услуги. 

  • Информационни технологии в полза на клиента - в областта на застраховането електронната търговия бързо измества традиционните методи за продажба. Ние се стремим да наблагнем на позитивите от това, като работим за създаването на електронна система в услуга на нашите клиенти. В края на месец юни тази година, всеки наш клиент ще има достъп до нова система, която ще улесни до голяма степен ангажиментите на всяко фирма по отношение на застрахователните договори, които сключва и не само.