Индустриални застрахователни брокери

Проверка на техническа изправност при закупуване на ППС

реди да закупи автомобил всеки човек се интересува дали е в изправност или не.
Освен тестдрайв, желателно е да имате възможност да направите пълна проверка.
Какво ви предлагаме ние:
  • Когато вече сте избрали конкретен автомобил, свържете се с нас на посочените телефони;
  • Нашето вещо лице ще поиска ден и час за оглед на автомобила;
  • Ще ви бъде обяснено какви технически показатели и как ще бъдат измерени.
  • След извършване на оглед, техническа проверка и тест драйв ще получите техническа информация и становище на нашето вещо лица. Същото може да даде предписания за необходими ремонти.

 

Автомобилът се връща от наш служител на адреса, от който е взет.

Важно!

За да предоставим тези услуги, нашият служител трябва да бъде писмено упълномощен от ваша страна!