Индустриални застрахователни брокери

Услуга "От офиса"

Като застрахователен брокер, наша задача е да предложим комплексно обслужване, което основно цели да спестим време и средства на нашите клиенти.

Услуга "От офиса" предлага възможност на всеки да поръча от работното си място да извършим вместо вас някоя от следните услуги:

Важно!

Преди да поръчате е необходимо да се изготви пълномощно, с което да дадете право да управляваме вашият автомобил.

Нашия служител задължително се легитимира при предаване на автомобила.