Индустриални застрахователни брокери

Регистрация на ново МПС

Нови автомобили, закупени на лизинг от вносителите, които нямат регистрационни номера и/или автомобили внесени в страната преминават през КАТ, където получават регистрационни номера.
 
Какво представлява услугата?
  • превоз - товарене и разтоварване на автомобила до КАТ;
  • след разговор с наш служител, ще получите информация какви са необходимите документи, необходими за регистрацията;
  • в уговорен ден и час наш служител взема автомобила;
  • в рамките на работния ден колата се връща на посочен от вас адрес.
Важно! 
В случай, че желаете, наш служител ще Ви изпрати готов формуляр за заверка пред нотариус, с който ни упълномощавате да ви представляваме пред КАТ във връзка с извършване на конкретната работа.
Нашия служител задължително се легитимира пред Вас при приемане на автомобила, за което се издава протокол.