Индустриални застрахователни брокери

Пререгистрация на МПС

При промяна на собственост и/или при покупко - продажба на автомобил се налага промяна на регистрационния талон.
Какво представлява услугата?
  • след разговор с наш служител, ще получите информация какви са необходимите документи, необходими за регистрацията;
  • в уговорен ден и час наш служител взема автомобила;
  • в рамките на работния ден колата се връща на посочен от вас адрес.
Важно! 
В случай, че желаете, наш служител ще Ви изпрати готов формуляр за заверка пред нотариус, с който ни упълномощавате да ви представляваме пред КАТ във връзка с извършване на конкретната работа.
 
Нашия служител задължително се легитимира пред Вас при приемане на автомобила.