Индустриални застрахователни брокери

Бракуване на МПС

Процедурата по бракуване не е сложно, но изисква време. 

Когато не разполагате с такова, ние можем да предложим своите услуги.

Какво представлява услугата?

  • Провежда се разговор с наш служител, с който уточнявате какви документи са необходими;
  • Уговаря се ден и час, в който наш служител да получи документите
  • В края на работния ден, получавате необходимия документ, а в случай, че желаете можем да съдействаме с извозването на останките от МПС до пункт за скрап.

Важно! 

В случай, че желаете, наш служител ще Ви изпрати готов формуляр за заверка пред нотариус, с който ни упълномощавате да ви представляваме пред КАТ във връзка с извършване на конкретната работа.
 
Нашия служител задължително се легитимира пред Вас при приемане на автомобила, за коета се издава протокол.