Индустриални застрахователни брокери

Съдействие при регистрация в КАТ

Като застрахователен брокер, ние работим с клиенти, които регистрират автомобилите си за първи път в Р. България.
По тази причина ние предлагаме много възможности на нашите клиенти, например:
  • цялостно обслужване при регистрация на внесен от чужбина автомобил
Важно!
За да предоставим тези услуги, нашият служител трябва да бъде писмено упълномощен от ваша страна!
В случай, че желаете, наш служител ще Ви изпрати готов формуляр за заверка пред нотариус.