Индустриални застрахователни брокери

Завеждане на щети при застраховане на отговорности

Застраховането на отговорности е по-специфичен вид застраховане, което обичайна налага познаването на някои нормативни разпоредби, закони, кодекси и т.н., предвид обстоятелството,че доста често този вид застраховки предоставят покритие съгласно конкретно законово изискване.
Например за много дейности застраховката за Професионалната отговорност е задължително изискване.
В този смисъл желателно е при настъпило застрахователно събитие да се консултирате със специалист.
Предлаганата от нас услуга представлява точно това:
  • съдействие, относно изясняване размера на застрахователната претенция;
  • разчитане на покрития по застрахователния договор, съобразно конкретното събитие;
  • защита интересите на застрахования.
Всеки наш клиент може да се обърне към нас за съдействие при настъпило застрахователно събитие.

Услугата включва:
  • преглед и анали на документи и застрахователен договор;
  • при необходимост - консултация с юрист или друг експерт в зависимост от конкретния случай;
  • завеждане на писмена претенция от името на застрахования, предварително съгласувана;
  • проследяване на щета.