Индустриални застрахователни брокери

Завеждане на автомобилна щета

Завеждането на автомобилни щете доста част отнема повече от предвиденото време. Поради тази причина голяма часто от застрахователните дружества разработват улеснения за клиентите, като например завеждане на щета по телефона или чрез електронна форма за това.
Огледа на автомобила обаче от вещи лица на застрахователя е задължителен. По тази причина ние предлагаме на своите клиенти завеждане на щети, като услугата включва следните възможности:
  • вземане на автомобил от посочен от клиента адрес;
  • извършване на оглед и връщане на автомобила на посочен от клиента адрес;
  • придружаване на клиента до пункта за завеждане на щети на застрахователя;
  • съдействие при попълване на документи;
  • транспортиране на автомобила до сервиз на застрахователя за извършване на ремонтните работи;
  • транспортиране на вече ремонтирания автомобил от сервиза до адрес на застрахования.

Услугата не се заплаща от клиенти на брокера, които имат сключена застраховка при нас.

Нашата цел при съдействие на клиенти е именно тази, да помогнем на клиентите да изполдват пълноченно своята застраховака.
По този начин допринасяме всеки потребител на застрахователни услуги да остане удовлетворен от застрахователното дружество и от нас като персонален консултант.
Нашата практика показва, че недоволството от страна на клиентите до голяма степен се дължи на обстоятелстовто, че доста често условията, правати и задълженията по застрахователните договори не са спазени и съответно това води след себе си негативно отношение и недоверие. Последством предлаганите услуги ние действаме като медиатори между потребителите на застрахователни услуги и застрахователните дружества.