Индустриални застрахователни брокери

Завеждане и проследяване на щета по застраховки "Живот" и "Злополука"

Животозастраховането е по-специфичен вид застраховане, който предполага отговорно отношение както от наша страна, така и от страна н а застрахования. Този тип застраховане се отнася до сигурността за здравето и живота на хората. По тази причина е изключително деликатна материя, която следва да бъде разглеждана с необходимото отношение и отговорност.
Наша задача е както да дадем точна и пълна информация на клиенте преди да сключи своя застрахователен договор, така и да сме насреща при настъпил застрахователен случай.
Услугата, която предлагаме в тази насока включва:
  • консултация по телефона при настъпило застрахователно събитие. Съдействие с указания за реда и процедурите съгласно сключения застрахователен договор;
  • съдействие при набавяне на медицински и други документи, необходимите пред застрахователните дружества;
  • проследяване на заведеана щета;
Поради спецификата на тези застраховки, ние работим с експерти в областта на трудовата медицина, медицински работници, счетоводители и др., чиито услуги са необходими в някои случаи. С тяхна помощ занижаваме до минимум възможността при завеждане на претенция за обезщетение да бъде допусната документална и/или друга грешка, която да доведе до намаляване размера на застрахователното обезщетение.