Индустриални застрахователни брокери

Оглед след ремонт

Задължително условие по всяка застраховка Автокаско е извършването на оглед на автомобила след направен ремонт.

Целта е да се констатира от експерт на застрахователя, че застрахованото имущество (автомобил, жилищна или производствена сграда или машина) е в състоянието, в което е била при сключване на полицата. 

Така при евентуална последваща щета застрахователя отново поема 100 % от отговорността.

В случай, че този оглед не са извърши, при евентуална щета, застрахователят няма как да знае, че ремонта е извършен и има право да намали размера на обезщетението.

Безспорно това изискване създава неудобство, тъй като условно клиента веднъж е отделил време за оглед при щета, след това за ремонт в сервиз и за капак още един път за оглед след ремонт.

Всичкото това време, ние бихме могли да спестим, като извършваме тези процедури вместо вас.

Как работим ?

  • Свържете се с нас на посочените в сайта телефони
  • Уточнете всички подробности с нашия служител, съобрадно с вашия график
  • Посочете адрес, от който желаете да вземем вашия автомобила
  • След извършване на огледа, автомобилът се връща на адреса, от който е взет