Индустриални застрахователни брокери

Извозване на коли за скрап

Какво представлява услугата?
  • Провежда се разговор с наш служител, с който уточнявате какви документи са необходими;
  • Уговаря се ден и час, в който наш служител да бъде на посочения от вас адрес.
  • В края на работния ден, получавате фактура за извършената услуга

Важно! 

За да съдействаме е необходимо да получим пълномощно от Вас.
Нашия служител задължително се легитимира пред Вас при приемане на автомобила, за което се издава протокол.