Индустриални застрахователни брокери

Абонаментно обслужване

Всеки наш клиент може да договори пакет от услуги, предпочитани от него, при индивидуално договорени условия.

За целта е необходимо да се проведе среща, на която да се обсъдят индивидуалните Ви изисквания.