Индустриални застрахователни брокери

Услуги

Основната услуга, която предлагаме като застрахователен брокер е застраховането.
За годините, в което осъществяваме тази дейност, разбрахме, че заедно със застраховането има доста съпътстващи услуги, които извършваме за своите клиенти, особено в областта на автомобилното застраховане.
В наши дни спестеното време е ценно и ние се стараем да улесним клиентите си.
Услугите, които предлагаме условно можем да поделим на две - услуги за клиенти на брокера и услуги за клиенти, които нямат сключен застрахователен договор при нас.

 

Услуги за клиенти на брокера

Услуги за клиенти, които нямат сключен застрахователен договор при нас