Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Ч

Частична щета – щета, която е по-малка от действителната стойност на имуществото, което при настъпване на застрахователния случай не е унищожено, а само е повредено.