Индустриални застрахователни брокери

Общи условия по застраховки

В настоящия раздел, всички потребители на застрахователни услуги ще могат да получат информация по видове застраховки, предлагани от всички застрахователни дружества, с които ние, като застрахователни брокери имаме сключени договори.
Навярно доста често Ви се случва, да подписвате договори за застраховане без дори да сте се запознали с условията.
Дължи се на ред обстоятелства, едно от които е липсата на време в момента на сключване на застраховката и в повечето случаи не е във Ваш интерес.
Посредством настоящият раздел, в удобен за Вас момент ще можете да си набавите нужната информация, а според нас това е предпоставка да направите своя правилен избор.