Индустриални застрахователни брокери

Гражданска отговорност за МПС

 Какви видове протоколи се издават при ПТП?
 
 1. При ПТП, в което участниците са единодушни по отношение на обстоятелствата довели до произшествието се издава Двустранен констативен протокол.
 2. При ПТП, в което участниците не са единодушни по отношение на обстоятелствата довели до произшествието се издава Протокол за ПТП съставен от органrте на КАТ към МВР.
 3. При ПТП, в което има пострадали лица се издава Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 4. При ПТП, в което някой от пострадалите МПС не е в движение се издава  Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 5. При повече от двама участници и /или с наличие на смъртни случаи се съставя Констативен протокол от органите на КАТ към МВР.
 6. При ПТП, в което някое от МПС-тата, участници в произшествието, е с чуждестранна регистрация се издава  Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 7. При ПТП на паркинг - не се издава протокол, освен в случаите, в които има изяснен друг обект, предмет или друго известно МПС, когато можа да бъде издаден Двустранен констативен протокол.
 8. При ПТП извън държавата, в която пребивавате – съгласно законодателството и разпоредбите на държавата, в която е настъпило произшествието.
 
Как да процедирам при ПТП в България по вина на автомобил с българска регистрация?
1             Запазете спокойствие.
2             При необходимост, потърсете медицинска помощ.
3             Обадете се на телефон 112.
4             Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
5             Задължително запишете номерът под който е регистрирано ПТП в КАТ на Двустранния констативен протокол, в случай, че произшествието се документира с такъв.
6             Отбележете в протокола имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица и регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента.
7             Бъдете внимателни при попълвана на документите и задължително изискайте подпис от другия участник.
 
 
Ако сте виновен за ПТП, писмено уведомявате Вашия застраховател до 7 дни от датата на събитието;
 
Ако сте невинен за ПТП, писмено уведомете застрахователя копания на ВИНОВНОТО ЛИЦЕ до 7 дни от датата на произшествието, същевременно трябва да предоставете МПС за извършване на оглед.
 
Как да процедирам при  ПТП в България по вина на автомобил с чужд регистрационен номер?
 
I По вина на автомобил с регистрационен номер от държава членка на ЕИП, Швейцария Андора или Хърватска:
 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ.
 3. Обадете се на телефон 112.
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 5. Вземете протокол за ПТП от органите на МВР, като съблюдавайте вписването на следната информация: 
-              Номера на застраховката „Гражданска отговорност” на виновния и държавата от която е издадена;
-              Името на застрахователя на виновното лице;
-              Марка, модел и регистрационен номер на автомобила на виновното лице;
 
Бъдете внимателни при попълвана на документите и изискайте задължително подпис на виновния водач 
 
В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил потърсете неговия кореспондент за България. Ако намерите номиниран кореспондент направо се обърнете към него. Обърнете се към най-близкия клон на компанията кореспондент. 
Ако не намерите кореспондент на застрахователя на виновния автомобил се обърнете направо към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи
 
II По вина на автомобил с регистрационен номер от трета държава членка на системата "Зелена карта":
 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ.
 3. Обадете се на телефон 112
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 5. Вземете протокол за ПТП, като съблюдавайте вписването на следната информация: 
-              датата на ПТП-то,
-              регистрационния номер на виновния автомобил;
-              номера на застраховката „Зелена карта” и държавата от която е издадена;
-              името на застрахователя на виновното лице;
-              марка и модел на МПС на виновния водач .
 
Бъдете внимателни при попълвана на документите и изискайте задължително подпис на виновния водач 
 
В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил потърсете неговия кореспондент. Ако намерите номиниран кореспондент направо се обърнете към него. Обърнете се към най-близкия клон на компанията кореспондент. 
Ако не намерите кореспондент на застрахователя на виновния автомобил се обърнете направо към  Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи
 
В случай, че виновния автомобил е застрахован с Гранична застраховка издадена от държава членка следвайте същите указания. Ако Граничната застраховка е издадена от българска застрахователна компания се обърнете директно към най-близкия офис на същата. 
 
Как да процедирам при ПТП в чужбина по вина на автомобил с чужд регистрационен номер?
 
В държава членка на ЕИП, Швейцария, Хърватска и Андора:
 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ.
 3. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 4. Задължително уведомете местната полиция;
 5. Ако в държавата не се изисква задължителна полицейска намеса попълнете двустранен протокол за ПТП / връзка към вид на двустранния протокол/ 
 6. Вземете протокол за ПТП, като съблюдавайте вписването на следната информация: 
-              отбележете си датата на ПТП-то;
-              регистрационния номер на виновния автомобил;
-              номера на застраховката „Гражданска отговорност” и държавата от която е издадена.
-              марка и модел на виновния автомобил 
 
Бъдете внимателни при попълвана на документите и изискайте задължително подпис на виновния водач 
 
В случай, че имате време намерете най-близкия офис на компанията на виновния водач и предявете претенцията си направо към нея. 
 
В случай, че се налага да се приберете в България и това е възможно, потърсете представителя на компанията за България на застрахователя на виновния водач. Предявете претенцията си направо към нея. Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване.
 
ВНИМАНИЕ! Това е възможно само когато виновното МПС е с постоянно пребиваване на територията на страните-членки на ЕИП, Швейцария, Хърватска и Андора. В случай че виновното МПС е с регистрация от трета държава, задължително запишете коректно номера на сертификата „Зелена карта” и потърсете съдействието на Бюро „Зелена карта” в страната, на територията на която е настъпило ПТП.
 
При пътнотранспортно произшествие в България по вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер:
 
 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ;
 3. Обадете се на телефон 112;
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 5. Вземете протокол за ПТП, като съблюдавайте вписването на следната информация:
-              датата на ПТП-то;
-              регистрационния номер на виновния автомобил; 
-              марка и модел на виновния автомобил.
 
Бъдете внимателни при попълвана на документите и изискайте задължително подпис на виновния водач 
 
Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от държава от ЕИП, Швейцария, Андора и Хърватска - обърнете се към НББАЗ
Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от трета държава - обърнете се към Гаранционния фонд.
 
При ПТП в чужбина по вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер.
 В държава членка на ЕИП, Швейцария, Хърватска и Андора:
 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ;
 3. Обадете се на телефон 112;
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 5. Вземете протокол за ПТП, като съблюдавайте вписването на следната информация:
-              отбележете си датата на ПТП-то;
-              регистрационния номер на виновния автомобил;
-              марка и модел на виновния автомобил.
 
Бъдете внимателни при попълвана на документите и изискайте задължително подпис на виновния водач 
 
Обърнете се към Компенсационния орган на Р.България за предявяване на претенция.
 
В трета държава извън ЕИП
Обърнете се към Гаранционния фонд на държавата, където е настъпило ПТП-то.
 
Повече информация можете да получите на сайта на Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи: http://nbbaz.bg/bg/Accident/BgNumber.aspx
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Срокът за изплащане на обезщетение или отказ от плащане се определя от законодателството на страната, на чиято територия е настъпило ПТП. Понякога процедурата може да отнеме повече от месец, но не почеве от три месеца.
 
За плащане на обезщетение на лице, различно от застрахования или трето ползващо лице, на застрахователя задължително се представя нотариално заверено пълномощно по образец на застрахователя или друг документ за даване на такова съгласие в същата форма и с равностоен текст.
 
Ако виновния участник в произшествието няма валидна застраховка „Гражданска отговорност” или „Зелена карта”, а Вие нямате застраховка „Автокаско”, обърнете се към Гаранционния фонд или към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи, ако сте в чужбина.