Индустриални застрахователни брокери

ЧЗВ отностно застраховка при пътуване в чужбина

Какви рискове покрива застраховката?

 • Медицински разноски – болнично амбулаторно лечение – болнично и амбулаторно лечение в случай на злополука или заболяване, в зависимост от нуждите на Застраховния;
 • Транспортиране на тленни останки;
 • Допълнителни асистанс услуги и разходи в случай на хоспитализация, като следствие от настъпилото събитие;
 • Правна помощ по време на пътуването или престоя в чужбина на Застрахования;
 • Съдействие при кражба или загуба на документи за самоличност, кредитни и дебитни карти;
 • Отмяна (анулиране) и прекъсване на пътуването и др.

Какви документи са ми необходими, за да сключа застраховка „Помощ при пътуване”?

Изискав се лична карта или международен паскорт.

В кои държави застраховката ми има покритие?

Застраховката е валидна за цял свят или по избор на клиента само за територията на Европа. Изключена от покритие е родината на застрахования или територията на държавата, в която  сте постоянно пребиваващ.

Имам европейска здравна карта. Трябва ли да сключа застраховка „Помощ при пътуване” в чужбина?

 • Европейската здравна карта има валидност само за държавите-членки на ЕС;
 • При необходимост от болнична помощ, компетентната здравноосигурителна институция заплаща в чужбина само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински грижи. Транспортните разходи, разходите за хотел, разходите за придружител, както и всички „екстри” се заплащат от пациента.;
 • Лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от Вас държава - членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи;
 • Използването на европейската здравноосигурителна карта налага плащане на разходите за лечение от Ваша страна и възстановяването им в посрледствие от НЗОК на съответната държава или скоро след завръщането Ви в България.
 • Повече за Европейската здравна карта можета да научита на адрес: www.ezok.bg
 • Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”
 • Застраховката е валидна за цял свят;
 • не се налага доплащане за оказаната Ви помощ;
 • Покритите рискове по застраховката са много повече;
 • Точно посочени лимити по застраховката за различнити рискове;
 • Не е необходимо да разполагате с финансови средства, за да Ви бъде оказана медицинска помощ, т.к. разходите се покриват от асистиращата компания.

Към кого да се обърна в случай на застрахователно събитие?

На първо място, трябва да се свържете с Асистиращата компания, чиито телефони са вписани в застрахователната полица, за да получите точни указания как да процедирате в конкретната сетуация.

Трябва ли да са преведени на български език документите, които предоставям при завеждане на щета?

Да, трябва да бъдат преведени приди предоставянето им на Застрахователнота компания.

Какъв е срокът за заявяване на щета?

Уведомете Вашият застраховател по електронна поща при първа възможност, след което трябва да заведете щета, но не по-късно от 3 месеца от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Може ли друг вместо мен да предяви претенция по застраховката?

Да, може, но лицето, което завежда претенция вместо Вас трябва да има нотариално заверено пълномощно в оригинал. В случай, че застрахованания е под 18 години, претенцията се подава от законен негов представител.

Покриват ли се разноски за стоматологична помощ?

Да, но само в случаите, в които се налага спештна интервенция.

Трябва ли да ми се направи медицински преглед преди сключване на застраховкат?

Не, не се изисква.

За какъв период се сключва застраховката?

По избор на застрахования – от 3 дни до една година.