Индустриални застрахователни брокери

Каско на МПС

Какви рискове покрива застраховка „автокаско”?

Застраховка „автокаско” е доброволна застраховка. Тя се сключва от застрахования и е в полза на застрахования. Покритие рискове по застраховката се избират от застрахования при сключване на полицата. Застраховката осигурява застрахователна защита при: • Пожар и природни бедствия; • Злоумишлени действия на трети лица; • Кражба на цялото МПС; • Грабеж на цялото МПС • Пътнотранспортно произшествие по време на движение; • Щети, причинени при сблъсък с други физически тела.

Какви документи е необходимо да бъдат предоставени за сключване на застраховка „автокаско”?

За сключване на застраховката трябва да разполагате със свидетелство за регистрация на МПС (част I или II). Ако колата е закупена от официален вносител за марката, трябва да предоставите фактура за закупуване и регистрационен талон. Задължително изискване е автомобилът да е технически изправен, което се удостоверява с талон за годишен технически преглед.

Какво е най-важното, което трябва да зная за тази застраховка?

• Не оставяйте работещ двигателя на Вашия автомобил, когато сте извън него, тъй като създавате предпоставка за кражба или грабеж.; • Задължително включвайте алармената система на автомобил, в противен случай Вашата застраховка няма покритие; • Застрахователят не покрива щети, настъпили в резултат на управление на автомобила без охладителна течност и /или масло; • Не оставяйте в автомобила оригинал на застрахователната Ви полица, документ за регистрация на автомобила и /или документ за собственост на същия; • Уведомявайте Вашият застрахователен брокер или застраховател при промяна на: - броя на първоначално заявените ключове от запалването или дистанционни управления на автомобила; - Регистрационен номер на автомобила; - Собственост на автомобила;

Задължително ли е да маркирам автомобила при сключване на застраховка „автокаско”?

Не всички застрахователи изискват маркиране на автомобилите, поради тази причина при сключване на застраховката ще получите указания дали същата се изисква.

Задължително ли е да имам монтирана аларма при сключване на застраховка „автокаско”?

Да, задължително е да имате монтирана алармена или охранителна система. Някои от застрахователните компании имат изисквания за наличие на звуковата и светлинната сигнализация на охранителната система. При сключване на застраховка ще получите пълни указания съобразно Вашият избор на застрахователна компания.

Валидна ли е застраховката ми за чужбина?

Повечето застрахователи предоставят покритие за чужбина по застраховка „автокаско”, в случай, че имате издадена застраховка „Гражданска отговорност” при тях. Това обаче не е закономерност. Някои дружества предлагат застраховка „Автокаско” без значение къде е издадена застраховката Ви „Гражданската отговорност”.

Ако плащам застраховката си на вноски, мога ли да ползвам сервиз, в случай, че не съм се издължил напълно по застраховката?

Да, можете, но само в случай, че получавате парично обезщетение за заведената от Вас щета (от определената за получаване сума се удържа оставащата дължима сума за плащане по застраховката). В случай, че отстраняването на щетата по Вашия автомобил ще се осъществи в сервиз, Вие сте задължени да внесете цялата сума по застраховката, преди да ползвате сервизните услуги.

Може ли мой близък да завежда щети вместо мен?

Да, може

По какъв начин мога да бъда обезщетен /а при щета?

Начина на получаване на обезщетение зависимост от сключения от Вас застрахователен договор, съобразно неговите условия. Като цяло има няколко възможности: • Да получите парично обезщетение; • Да използвате оторизиран сервиз, в който без да заплащате за ремонта, да отстраните щетата по автомобила; • Да ползвате друг сервиз, различен от официалния за марката, с който застрахователната компания има сключен договор; • Да ползвате избран от Вас сервиз, в който да ремонтирате колата.

Какъв е срокът за изплащане на обезщетение по щета?

Срокът за изплащане на обезщетение е 15 календарни дни след представяне на всички необходими документи.

Какъв е срокът за изплащане на обезщетение при кражба?

При кражба или грабеж на цялото МПС, срока за изплащане на обезщетение е 15 календарни дни след представяне на всички необходими документи. Причината, поради която срока за окончателно изплащане на обезщетение при кражба или грабеж е по дълъг е, че застрахователните дружества са задължени да изчакват застрахования да предостави постановление от Районна прокуратура, в района на която е извършено престъплението за прекратяване или спиране на наказателно производство срещу неизвестен извършител или постановление за образуване на наказателно производство срещу определено лице.