Индустриални застрахователни брокери

Комисия за финансов надзор

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България.
 
За всяка инфопмация, която е свързана с горепосочените институции, можете да намерите пълна информация и съдействие като потребите на сайта на КФН - www.fsc.bg.
 
Един от проектите на КФН, който засяга интересите на всички потребители можете да прочетете тук