Индустриални застрахователни брокери

Институт по хидрология и метеорология към БАН

Предмет на дейност на НИМХ
  • наблюдение, анализ и прогноза на процесите в атмосферата и хидросферата
  • изследване на климатичните и водните ресурси;
  • изучаване и прогнозиране на състава на атмосферата и хидросферата и изменението му от естествен и антропогенен характер;
  • хидро-метеорологично обслужване за територията на страната и Черно море на държавните органи, населението и широк кръг потребители;
  • опазване живота на хората и имуществото чрез навременно прогнозиране на опасни и особено опасни метеорологични явления и наводнения;
  • представителство в Световната метеорологична организация;
  • обезпечаване на националния и международния обмен на данни в Югоизточна Европа и Близкия Изток за Световната служба за времето (ССВ).

Повече информация за института и официални справки в областта на метеорологията можете да намерите на неговия сайт.