Индустриални застрахователни брокери

Полезно

В този раздел ще намерите разнообразна информация, свързана със сключените от Вас застрахователни договори.
Целта на поместената информация е да помогне за по-лесното Ви запознаван с правилата и практиките в областта на застраховането, както и максимално да Ви осведоми за Вашите права като потребители.
 

Информацията подлежи на допълнение и изменение, поради регулярните промени, които застрахователните дружества правят в своите условия.

Тук ще намерите отговор на въпроси, които са не са ви били изяснени. Ще имате възможност на спокойствие да прочетете всички важни моменти от застрахователните договори, които ви интересуват.