Индустриални застрахователни брокери

Имуществено застраховане

Период  на промоцията: 

БЕЗСЛОЧНА

 

Търговско име на продукта:

 "Пожар (граждани)"

Описание на промоционалните условия:


  • Намалени тарифни ставки;

  • При желаие от страна на клиентите да се сключи допълнително покритие за "Кражба чрез взлом", за това покритие се прилага отстъпка от 30% от тарифната ставка за кражба.