Индустриални застрахователни брокери

Имуществено застраховане

Период  на промоцията: 

от 01.04.2015 г.  до 30.06.2015 г.

 

Търговско име на продукта:

  • "Мегапроект";

  • "Домашно имущество";

  • "Имущество на физически лица";

  • "Имущество на юридически лица"

 

Описание на промоционалните условия:

Покритие за посочените застрахователни продукти за допълнителни 2 МЕСЕЦА.