Индустриални застрахователни брокери

Каско на МПС

Период  на промоцията: 

до 30.04.2015 г.

 

Търговско име на продукта:

Каско на МПС

Описание на промоционалните условия:

 

Всички автомобили произведени над 5 до 8 години включително, ще бъдат трифирани по тарифни числа предвидениза МПС над 3 до 5 години включително.